UW ROUTEKAART NAAR SLIMMER ONTWERPEN, BOUWEN EN BEHEREN

BIM is een expeditie met als doel lagere faalkosten, hogere kwaliteit van het ontwerp en beter beheer. De koplopers zien geen weg meer terug en denken al na over de volgende etappe, terwijl de achterblijvers nog steeds aarzelen om de eerste stap te zetten. Daartussen staat de grootste groep. Die wil graag op reis, maar is op zoek naar de juiste uitrusting en tips voor de route.

Behoort u tot die groep? Dan is de BIM praktijkdag voor u. Niet om u te overtuigen van het nut van BIM. Maar om u praktisch op weg te helpen. U hoort de ervaringen van ervaren BIM-professionals waarvoor de route geen geheimen kent, maar ook van bouwprofessionals die nog met navigatie reizen. Van beiden kunt u leren.

BIM praktijkdag is een plaats waar u reisgenoten ontmoet uit alle schakels van de keten: opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, aannemers, installateurs, onderaannemers en toeleveranciers. Waar u reisverhalen beluistert en ervaringen uitwisselt. Welke route kiezen uw partners in de keten? Hoe bereikt u met het hele bouwteam soepel de eindstreep?

Programma 4e BIM praktijkdag 2017

Praktijkcases zijn de ruggengraat van het programma. Het zijn concrete projecten waar met BIM wordt gewerkt, afkomstig uit de hele keten en uit alle disciplines: ontwikkelaars, corporaties, architecten, aannemers, adviseurs, installateurs en beheerders.

De praktijkcases worden afgewisseld met korte presentaties over ontwikkelingen op het gebied van BIM gericht op de thema’s strategie, innovatie en wetenschap

09.00 uur

Ontvangst

09.30 uur

Opening en inleiding door de dagvoorzitter

Christoph Maria Ravesloot, Professor Innovation Sustainable Building Information Modelling BIM

09.40 uur

ONDERZOEK: Over de volwassenheid van BIM

Weliswaar willen opdrachtgevers projecten in BIM uitvoeren, maar ze weten nog onvoldoende wat ze ermee kunnen en willen. De bouwbedrijven zijn vooral op zoek naar de relevantie van BIM in de beheerfase van een gebouw. Dit blijkt uit een recente enquête van de Universiteit Twente onder ruim 100 bouwbedrijven, ingenieursbureaus en installatiebedrijven. Wat is de stand van zaken? Wat zijn de aanbevelingen van de onderzoekers? Hoe wordt BIM volwassen?

Hans Voordijk, Associate Professor Supply Chain Management, Universiteit Twente

10.00 uur

CASE: BIM in building as a service

The Dutch Mountains is een multifunctioneel gebouwcomplex van de toekomst. Dit ultracirculaire bouwwerk verandert met de tijd en wordt alleen maar beter. Vertrekpunt is niet het gebouw, maar de toekomstige gebruikerservaring. De ontwerpfase is volop gaande, eind 2017 moet de bouw worden opgestart. Is BIM vooruitstrevend genoeg voor dit meest innovatieve gebouw van Nederland?

Ruben Lentz, concept developer, BLOC Next generation development

10.20 uur

CASE: Laveren tussen starters en early adopters

In Eindhoven is de nieuwe Rabobank bijna opgeleverd. Het ambitieuze ontwerp van UNStudio is door de engineeringsafdeling van Inbo gemodelleerd. De praktijk draait om het balanceren tussen 3D en 2D, afgestemd op de BIM-ervarenheid van de samenwerkende partijen, zoals onderaannemers en leveranciers. Wat kan er mis gaan met zowel DWG-bestanden als BIM-assemblagemodellen? Hoe ver ga je in de bouwkundige uitwerking van het model? Wat heeft een aannemer nodig in BIM en wat niet? In hoeverre kan de opdrachtgever het BIM-proces beïnvloeden?

Maurice van Dinther, BIM modelleur, bouwkundePro, namens Inbo

10.40 uur

STRATEGIE: De implementatie van werken in BIM in een installatiebedrijf

Technisch dienstverlener Kuijpers beseft dat de markt verandert. De klant vraagt om nieuwe technologie, wil op maat bediend worden en liefst zo snel mogelijk. Lean en BIM doen hun intrede. Echt openstaan voor samenwerking is steeds meer een eerste vereiste en tevens de sleutel tot succes. Wat betekent dat voor de organisatie? Met welke strategie kan de benodigde omslag worden gemaakt? Wat betekent dat voor de structuur en cultuur? Kuijpers maakte de reis; algemeen directeur Aukje Kuypers bespreekt de belangrijkste mijlpalen.

Aukje Kuypers, algemeen directeur, Kuijpers

11.00 uur

Koffiepauze

11.30 uur

CASE: Een uniforme sparingsprocedure voor alle bouwers en installateurs

Na gunning van de nieuwbouw van het aardbevingbestendige OZG ziekenhuis van 35.000 m² in Scheemda is Dura Vermeer BIM gaan toepassen bij inkoop, werkvoorbereiding en realisatie. Op die manier was het bouwbedrijf in staat bij oplevering het BIM-model ‘as build’ te leveren. Al snel bleek er in de werkvoorbereiding spanning op de planning te ontstaan tussen aannemer en installateur. Deze spanning is verlicht door toepassing van een digitale sparingsprocedure.

Tjerk Boorsma, BIM coördinator, Dura Vermeer Bouw Hengelo

11.50 uur

CASE: BIM in asset management op luchthaven Schiphol

Een nieuwe pier of nieuw winkelconcept. Schiphol kiest voor BIM als basis voor asset management gedurende de levenscyclus. Het invoeren en bijhouden van data gebeurt continu en eenduidig door alle stakeholders, adviseurs en beheerders, die daartoe volgens het Schiphol BIM-protocol werken. Projectdeelnemers zijn vrij in hun keuze van software, maar moeten gebruik maken van open standaarden. Door het groot aantal betrokken partijen blijft het echter een complexe opgave; om niet te spreken van het belangenverschil tussen een projectorganisatie en asset management. Wat is de stand van zaken?

Alexander Worp, Strategic Advisor BIM Asset Management, Yannick Vos, Strategic Advisor Assetmanagement, Schiphol Group

12.10 uur

JURIDISCH: Wat is de LOD van uw aansprakelijkheid?

In BIM is helder wie welke input levert. Dat betekent ook dat zichtbaar is welke projectpartner een fout heeft gemaakt. Maar is dat ook degene die aansprakelijk gesteld kan worden? Hoe zit het met uw waarschuwingsplicht? Mr. Bettina Hertstein benadert BIM vanuit het juridisch perspectief. Ook komt aan de orde wie het intellectueel eigendomsrecht op (delen van) het ontwerp heeft, welke afspraken u vastlegt in het BIM-Protocol en welke in het (bouw)contract. Wat zijn tot slot de verschillen en overeenkomsten tussen de digitale en de ‘traditionele’ samenwerking en welke mogelijkheden bieden de nieuwe Modelcontracten KetenSamenWerking? The devil is in the (BIM and legal) detail!

Mr. Bettina Hertstein, directeur, Het BouwRechtBedrijf

12.30 uur

CASE: Summertime: een uitzonderlijk woongebouw en een uniek BIM-project

Summertime: bijna 200 appartementen waarvan er niet twee hetzelfde lijken. Een op het oog lukrake verzameling van pixels zorgt voor een prachtige, complexe presentatie. Het vernuftige is dat de schakelingen en stapelingen logisch tot stand zijn gekomen. Vanuit BIM-optiek is wat complex lijkt, opgebouwd met slechts 6 basisdetails in het model. Zo werd een ingewikkeld concept realiseerbaar in een nauwe samenwerking tussen AM, BAM Wonen, HFB en BAM Advies & Engineering. BAM Wonen werkte bij Summertime voor het eerst met BIM360 (Field), een tool die bouwplaatsmanagement combineert met cloud-gebaseerde samenwerking en reporting. Dit project is eind 2016 bekroond met de wereldwijde Autodesk Excellence Award 2016.

Patrick Schaper, Senior Werkvoorbereider Speciale Projecten, BAM Wonen, Jeroen Horlings, Manager Business Unit Techniek, HFB

12.50 uur

Lunch

13.50 uur

CASE: Groot transformatieproject van Fenixloods naar Fenixlofts

In Katendrecht is Fenix I in uitvoering, de transformatie van de bestaande Fenixloods tot Loftwoongebouw en ruimte voor culinaire en creatieve bedrijven. Dit complexe plan – met een combinatie van transformatie en nieuwbouw – is volledig uitgewerkt in Revit en een goed voorbeeld van een BIM-project waarin vier disciplines samenwerken: architect, aannemer, constructeur en installateur. Robert Platje deelt zijn ervaring vanaf het inmeten van de point cloud tot en met het ontwikkelen van een smartphone app om toekomstige bewoners bij het project te betrekken.

Robert Platje, associate partner – projectmanager, Mei architects and planners

14.10 uur

NORMEN: De ontwikkeling van nationale en internationale normen en afspraken

Wat is een BIM-protocol? De praktijk kent verschillende betekenissen. Duidelijk is dat goede contractafspraken onontbeerlijk zijn. Daarom is niet alleen een ‘Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan’ opgesteld, maar ook het ‘Nationaal Model BIM Protocol’: een template voor contractuele BIM-afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarbij is rekening gehouden met op handen zijnde normontwikkeling op Europees niveau; momenteel werkt men aan de CEN/TC 442 “Building Information Modelling”. De bedoeling is dat Europese lidstaten die straks overnemen en eventuele concurrerende nationale normen terugtrekken. Wat betekent dat voor uw dagelijkse praktijk?

Dik Spekkink, programmateam Bouw Informatie Raad, adviseur BIM Loket

14.30 uur

CASE: Transformatie en gebiedsontwikkeling rond Ahoy

Vanaf 2016 ondergaat het Hart van Zuid, het gebied rond Winkelcentrum Zuidplein en Ahoy, een totale metamorfose. Centraal in deze presentatie staat de uitbreiding van Rotterdam Ahoy. Het complete regenwaterafvoersysteem is ontworpen in BIM en Wavin heeft daarbij meegedacht in het ontwerpvoorstel. Michiel Bottema zal ingaan op de uitdagingen die een BIM-ontwerp van een regenwaterafvoersysteem met zich meebrengt en uiteraard het hele BIM-proces rondom deze uitbreiding behandelen.

Michiel Bottema, BIM Manager, Heijmans Utiliteit

14.50 uur

Theepauze

15.20 uur

CASE: Twee warenhuizen op het Rokin: van BIM tot bouwplaats

Samen met bouwbedrijf Van Wijnen heeft architect Rijnboutt twee warenhuizen op het Rokin gerealiseerd. De gebouwen zijn voorafgaand aan de bouw volledig virtueel gebouwd in open BIM. De diverse partijen werken vanaf het ontwerp t/m de aansturing van bijv. de CNC-freesmachines met verschillende software, de uitwisseling tussen de modellen gebeurt via het IFC formaat. De modellen van de co-makers zijn in werkelijkheid exact zo uitgevoerd als gemodelleerd. In een dergelijk proces heeft de architect de mogelijkheid maximaal de regie op het bouwproces te voeren.

Mariëlle Vissers, BIM specialist, Jaap Hoving, projectcoördinator, Rijnboutt

15.40 uur

TOEKOMST: Naar een slimme en schone bouwlogistiek

Zonder transport staat alles stil. Zeker in de bouw waar 10 tot 15% van de kosten transportkosten zijn. Ongeveer 30 procent van het vrachtverkeer op de snelwegen en in de steden rijdt voor de bouw. Met grote gevolgen voor CO2-uitstoot, veiligheid en oponthoud. De bouwlogistiek kan samen met onderaannemers, leveranciers en logistieke dienstverleners veel slimmer en schoner worden georganiseerd. Niet alleen voor die ene bouwplaats, maar over meerdere bouwplaatsen en zelfs de hele keten heen. Ketentransparantie leidt een betere inkoop, lagere logistieke kosten, minder faalkosten en een hogere productiviteit op de bouwplaats. Hoe ziet bouwlogistiek, met de inzet van BIM, er over 5 tot 10 jaar uit?

Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek, Hogeschool van Amsterdam

16.25 uur

Borrel

Organisatie

De BIM praktijkdag 2017 wordt voor de vierde keer georganiseerd door Jaarbeurs en Vakmedianet , uitgever van onder andere Cobouw. Ook werken we nauw samen met de Bouw Informatie Raad (BIR) en het BIM Loket. Beide maken zich sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM . De BIR vertegenwoordigt hierin BNA, Bouwend Nederland, FME, NLingenieurs, Opdrachtgeversforum in de bouw en UNETO-VNI.

jaarbeurs-logo-bim-praktijkdagcobouw-logo-bim-praktijkdag

In samenwerking met:

Ondersteund door: