Project TU Delft

PRAKTIJKCASE INSTALLATIE

Het eerlijke verhaal over BIM in grensverleggend gebouw TU Delft

Bouwcombinatie Hurks, Kuijpers en ULC werken samen aan de realisatie van een groot project voor de TU Delft: een grensverleggend, trillings- en geluidsarm laboratorium voor de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. In dit project zijn de ontwerp- en realisatiefase (LOD 400) voor het eerst met behulp van BIM doorlopen. De praktijkervaringen en lessons learned hebben geresulteerd in vele nieuwe inzichten. De schaalgrootte en de integrale aanpak maken dit project uniek.

Nu Hurks na 2,5 jaar voorbereiding en realisatie terugkijkt op dit succesvolle project, is het mooi om te zien hoe dit gebouw middels BIM is gerealiseerd. Daar zijn we best trots op! Door nieuwe methoden van informatie-uitwisseling tussen de diverse stakeholders zijn processen van controle en coördinatie versneld en is de eindkwaliteit en vertrouwen in het eindproduct toegenomen. Nieuwbouw TNW Zuid is de nieuwe basis voor het werken in een BIM. Het voorbereidingsproces, de informatieverwerking en het samenwerken is daarmee ook leuker geworden.

Johan Bredenbeek

Informatie Manager, ULC

Johan Bredenbeek heeft een achtergrond in de Installatietechniek en IT en is continue bezig met vernieuwen en verbeteren. Een opleiding Technische Bedrijfskunde heeft geholpen bij de wens om continue processen te verbeteren bij bedrijven. Toepassen van de BIM- werkmethodiek is ook een belangrijke procesverbetering. Daarnaast gaat BIM helpen bij de verdere digitalisering van de bouw, iets waar de komende jaren grote stappen in gezet gaan worden.

Als Informatie Manager binnen ULC zorgt Johan Bredenbeek voor de smeerolie tussen de business en IT. Zo ontstaat een betere en snellere acceptatie van IT-systemen.

Alexander Hoos

Informatie Manager, Kuijpers Installaties

Bouwcombinatie Hurks, Kuijpers en ULC werken samen aan de realisatie van een groot project voor de TU Delft: een grensverleggend, trillings- en geluidsarm laboratorium voor de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. In dit project zijn de ontwerp- en realisatiefase (LOD 400) voor het eerst met behulp van BIM doorlopen. De praktijkervaringen en lessons learned hebben geresulteerd in vele nieuwe inzichten. De schaalgrootte en de integrale aanpak maken dit project uniek.

Stefan Kauffeld

BIM regisseur, Hurks

Voor Hurks bouw ’s-Hertogenbosch is Stefan Kauffeld dagelijks bezig met de implementatie van BIM. Niet alleen uitwisseling van informatie middels BIM en daarbij een passende werkprocessen, maar ook de ontdekkingsreis in BIM zijn daarbij onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.